Misoprostol

Misoprostol

Misoprostol –  jest to syntetyczny analog prostaglandyny E1, stosowany jako lek w prewencji i leczeniu choroby wrzodowej żołądka.

Inne zastosowanie tego leku znajdujemy w aborcji farmakologicznej. Wysoka skuteczność w kombinacji z mifepristone

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na prostaglandyny. U kobiet w wieku rozrodczym można stosować wyłącznie w razie skutecznej antykoncepcji, uczulenie na misoprostol.

Działania niepożądane: biegunka, ból głowy, bóle brzucha, nudności, wymioty, wzdęcia, obfite krwawienia miesięczne.

Misoprostol nie powinien być stosowany w przypadku ciąży trwającej dłużej niż 63 dni. Powoduje on skurcze macicy, a w rezultacie wydalenie tkanki ciążowej z macicy.

Zastosowanie misoprostolu niesie ze sobą ryzyko silnego krwawienia. W takim przypadku konieczna jest opieka lekarska. Postępowanie w przypadku powikłań jest takie same jak w przypadku samoistnego poronienia. Jeśli proces przebiega nieprawidłowo, w każdej chwili możesz zgłosić się do lekarza. Lekarz nie będzie w stanie stwierdzić, czy ma do czynienia z poronieniem wywołanym przez użycie misoprostolu. Zostaniesz potraktowana tak, jak gdybyś w sposób samoistny poroniła ciążę. Ważnym jest, aby w czasie, gdy następuje poronienie, kobieta nie była sama. O sytuacji powinna być powiadomiona bliska osoba. Kiedy zacznie się krwawienie, osoba ta powinna zostać z kobietą dokonującą zabiegu, żeby w razie komplikacji udzielić jej pomocy. Zabieg nie powiódł się, jeśli krwawienie nie wystąpiło lub gdy wystąpiło krwawienie, ale ciąża nadal trwa. Możesz powtórnie przeprowadzić zabieg parę dni po pierwszej próbie.