Poronienie

Rodzaje poronień

 

Poronienie to oddzielenie się elementów jaja płodowego w macicy bez możliwości rozwoju płodu poza macicą; możliwość przeżycia płodu jest podstawą do prawnych i naukowych rozważań oraz różnych definicji zarówno ośrodków lokalnych, jak i/lub centrów medycznych; jakkolwiek za możliwy do przeżycia uważa się płód o masie przynajmniej 500 g i/lub w wieku ciążowym powyżej 20 tygodnia;

Poronienie samoistne: prowadzi do wydalenia w całości (poronienie całkowite) lub w części (poronienie niecałkowite) elementów jaja płodowego z macicy przed końcem 20 tygodnia ciąży; poronienie niecałkowite częściej występuje po 10 tygodniu ciąży, kiedy to łożysko i płód rozwijają się oddzielnie; rozwój łożyska, w całości lub części, może zostać zahamowany, co może prowadzić do krwawienia z pochwy, czasami obfitego; poronienie może być groźne, kiedy krwawienie z pochwy na początku ciąży występuje ze skurczami macicy lub bez nich, ale bez rozszerzania się kanału szyjki, bez pęknięcia błon płodowych lub wydalenia elementów jaja płodowego; rozszerzenie się kanału szyjki, pęknięcie błon płodowych i wydalenie elementów jaja płodowego przy obecności krwawienia z pochwy – prowadzi natomiast do poronienia rozpoczynającego się (abortus incipiens) wskutek ustalonego podziału; jest konieczne różnicowanie poronienia zagrażającego z poronieniem rozpoczynającym się.

Poronienie wywołane: wydalenie elementów jaja płodowego z macicy wskutek działania zabiegowego lub leków.

Poronienie zakażone: stan zapalny obejmujący elementy jaja płodowego lub żeńskie narządy płciowe.

Poronienie posocznicowe: rozprzestrzenienie się bakterii i/lub ich toksyn w obrębie zarówno układu krwionośnego, jak i żeńskich narządów płciowych.

Poronienie nawykowe: trzy z rzędu lub więcej poronień samoistnych; chociaż powtarzające się poronienia samoistne są często dziełem przypadku, wielu lekarzy poleca badania materiału genetycznego rodziców lub wykluczenie zmian patologicznych macicy (np. niewydolności szyjkowej) jako przyczyn poronienia nawykowego.

Przyczyny poronień

Poronienie samoistne – informacje dla pacjentek. Część 1 – przyczyny – dr Zofia Polska

Szczęśliwe donoszenie i urodzenie zdrowego dziecka jest największą radością dla kobiety oczekującej na upragnione potomstwo. Niestety nie wszystkie ciąże kończą się pomyślnie. Szereg różnego rodzaju czynników mających niekorzystny wpływ na prawidłowy przebieg ciąży przyczynia się do występowania wielu powikłań, które niejednokrotnie prowadzą do jej utraty.
Artykuł forum ginekologiczne .pl

Poronienie samoistne – informacje dla pacjentek. Część 2 – przebieg i rokowanie – dr Zofia Polska

Przebieg poronienia samoistnego może być bardzo różnorodny. Uzależniony jest on między innymi od takich czynników jak wielkość płodu czy też czas trwania ciąży…
Artykuł z forumginekologiczne .pl

Poronienie – lek. med. Bogdan Kowalczyk

Poronienie (łac. abortus ) jest to przedwczesne zakończenie ciąży trwającej krócej niż 22 tygodne wskutek wydalenia obumarłego jaja płodowego. Uważa się, że około 10-15% wszystkich ciąż kończy się poronieniem samoistnym. Nie są przy tym uwzględnione poronienia przebiagające subklinicznie pod postacią np. opóźnionego krwawienie miesięcznego, z następowym silniejszym krwawieniem…
Artykuł z serwisu mediweb .pl

Przyczyny późnych poronień i porodów przedwczesnych

Badanie pacjentek z porodem przedwczesnym w wywiadzie

Częstość występowania porodu przedwczesnego pozostaje właściwie nie zmieniona od 20 lat, chociaż nastąpił duży postęp w rozumieniu jego patogenezy. Obserwowane obniżenie śmiertelności noworodków można głównie zawdzięczać polepszeniu opieki neonatologicznej. Smutnym faktem jest to, że kobieta z zagrażającym porodem przedwczesnym może być leczona sterydami i kierowana do ośrodków z dobrymi możliwościami opieki nad noworodkiem, i żadne inne działania nie przyczyniają się do poprawy warunków końcowych. Praca ta omawia możliwe sposoby obniżenia częstości występowania porodów przedwczesnych u kobiet ze znacznie zwiększonym ryzykiem, ze względu na przeszłość położniczą.
D. A. Somerset, M. D. Kilby, The University of Birmingham, Department of Fetal Medicine, Birmingham Womans Hospital, Edgbaston, Birmingham B15 2TG, UK Tumaczyli Arnold Bartłomiejczyk i Robert Kulik.