Podziemie aborcyjne

Tabletki poronne

Podziemie aborcyjne w Polsce kwitnie. Są to głównie ogłoszenia sprzedaży tabletek poronnych zamieszczanych w Internecie, czy w prasie, rzadziej zabiegów w prywatnych klinkach. Jest również zjawisko zwane „turystyką aborcyjną” Są to wyjazdy zza granice do krajów, gdzie prawo nie zakazuje aborcji na życzenie, w celu przeprowadzenia tam zabiegu. Nie jest to sprzeczne z polskim prawem.
Zabieg w podziemiu aborcyjnym kosztuje ok 3.000 zł Łatwiej zdobyć tabletki poronne, których ceny wahają się od 300 do 600 zł

aborcja, podziemie aborcyjne, zabieg, tabletki poronne, ceny tabletek poronnych, turystyka aborcyjna